Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator pediatryczny Pediatric Hal


Wstęp

Zaawansowany symulator pacjenta pediatrycznego przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym rozdziale znajdują się najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów, skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

 

Symulatory Gaumard Pediatric HAL w Centrum Symulacji Medycznych
Znajdują się w salach:

• SOR
• IT


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• reakcja źrenic na światło
• zamykanie, otwieranie oczu oraz mruganie
• możliwość włączenia anizokorii
• drgawki
• komunikacja werbalna

• brak możliwości wykonania badania neurologicznego- (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.2 Układ oddechowy

• Obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej

• Osłuchiwanie klatki piersiowej. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, trzeszczenia, rzężenia ,,pisk” wdechowy).

 

 

• Obturacja dróg oddechowych:
-obrzęk języka.
• Palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach:
• Szyjnej
• Ramiennej
• Promieniowej
• Udowej
• Podkolanowej
• Grzbietowej stopy

• Osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– tony serca: ton 3 i 4)
– szmery sercowe: prawidłowe, stłumione, szmer skurczowy,
• Palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• Osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
• Palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych)– (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• Oglądanie stawów brak objawów klinicznych (fizykalnych)– (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badanie palpacyjne brak objawów klinicznych (fizykalnych)– (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• Kręgosłup- odcinek szyjny (C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej


1.7 Skóra i błona śluzowa

• Kolor skóry: sinica (hipoksja)

 

 

 

• brak objawów klinicznych (fizykalnych)– możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran, itp.)


2. Część druga: badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2) – tylko dane na monitorze pacjenta.
• możliwość monitorowania CO2 w wydychanym powietrzu (kapnometria)
• pomiar ciśnienia tętniczego– Możliwość pomiaru ciśnienia krwi na lewym ramieniu (dedykowanym zestawem): nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

 

 

• Zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego): II- odprowadzeniowe

 

 

 

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

 

 

• Kontroluj parametry życiowe (monitor pacjenta)

 

 

 

• Pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych– (tylko informacja podana na monitorze)


3. Część druga: Symulator Pediatryczny pozwala na wykonanie wielu interwencji medycznych. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy/ luksowanie żuchwy (manewr Esmarcha)
• Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
• Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja przez usta oraz alternatywne metody intubacji- (nos, wsteczna intubacja)

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 2 albo MAC 3

Maska LMA

Rozmiar 2/2,5

Intubacja przez nos

Maksymalnie średnica 8mm

Intubacja przez usta

Rurka bez mankietu 5 lub 5,5-

Rurka nosowo-gardłowa

cewnik ssący 10- Fr

 

Przy nieprawidłowej intubacji (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela) występują objawy niepożądane w postaci braku unoszenia lewej części klatki piersiowej oraz zaniku szmeru oddechowego nad lewym płucem, widoczne i słyszalne rozdęcie żołądka.

 

 

• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa
• Możliwość wspomagania oddechu respiratorem- (PEEP=0)

 

 

 

• Możliwość wykonania tracheotomii, konikotomii

 

 

 

• Brak możliwości odbarczania odmy w drugiej przestrzeni międzyżebrowej
• Brak możliwości drenażu jamy opłucnowej


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– Defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji za pomocą łyżek w wyznaczonych do tego miejscach (bez żelu do EKG!).

 

 

 

– Kardiowersja z możliwością synchronizacji defibrylatora z załamkami R
– Elektrostymulacja sercowa możliwa do wykonania.

• Obwodowy układ żylny (kończyna górne)
– nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie wenflonu, igły nie grubsze niż 22G)

 

 


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 

 

 

 

• Wykładowca może ocenić skuteczność prowadzonych działań- poprzez Wykrywanie i rejestrowanie cykli wentylacji i ucisków (RKO) wyświetlanych w oprogramowaniu sterującym UNI.

 

 


3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego– (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 10 Fr, pojemność pęcherza 90 ml).

 


3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Doszpikowe podawanie leków– (lewa kość piszczelowa) z możliwością palpacji guzowatości danej kości.

 

 

• Domięśniowe podawanie leków: miejsca do wstrzyknięć domięśniowych znajdują się na obu mięśniach naramiennych i czworogłowych uda (podaż jedynie powietrza).

 

 


3.6 Pacjent urazowy

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy

 

 

5. Bibliografia

• SIMEDU: strona firmowa [online]. Polska. Simedu/Gaumard. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://simedu.pl/kategoria-produktu/symulatory-pacjenta/dzieci/wysoka-wiernosc-dzieci/
• Gaumard: strona producenta symulatorów. USA. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.gaumard.com/s3005
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020