Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE
“Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” >>

 

W dniu 23.08 – 24.08.2021 r. odbędzie się kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji zatrudnionych w Centrum Symulacji Medycznych.

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 9.08.21 r.

We wrześniu 2021 r. odbędą się szkolenia kadry Centrum Symulacji Medycznych CM – techników i instruktorów symulacji. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej:

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 26.08.21 r.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020