Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rezerwacja zajęć i sal w CSM

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022
Bardzo prosimy o jak najszybsze dokonanie rezerwacji sal, w których będą realizowane zajęcia w roku akademickim 2021/2022 roku. Zgłoszona rezerwacja, najlepiej na cały semestr, pozwoli na racjonalne rozplanowanie czasu pracy instruktorów i techników symulacji medycznej, a także lepsze przygotowanie pracowni i symulatorów do zajęć. Poniżej zamieszczamy instrukcję rezerwacji sal poszerzoną o kilka dodatkowych informacji ułatwiających i poprawiających przygotowanie CSM do realizacji zajęć.

Instrukcja Rezerwacji Sal w CSM aktualizacja 31/10/2018

Prosimy również o przekazywanie studentom najważniejszych zasad odbywania zajęć w CSM:


Szanowni Państwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy planują prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych:

 1. Zapraszamy do zarejestrowania tych zajęć w Systemie Rezerwacji Sal dokonując wyboru Sali oraz zaznaczając datę i godziny realizacji zajęć.
  W razie problemów proszę o kontakt michal.wisniewski@cm.umk.pl
 2. Instruktorzy i technicy symulacji przygotują zarówno salę jak i symulator do zaplanowanych przez Państwa zajęć pod warunkiem dostarczenia minimum na dwa dni przed zajęciami scenariusza klinicznego według szablonu
  Szablon scenariusza 
  Scenariusz należy przesłać na adres zofia.tekien@cm.umk.pl
 3. Instruktorzy symulacji medycznej służą w wolnym czasie pomocą dla nauczycieli, którzy nie mieli możliwości brania udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia zajęć na podstawie scenariuszy z symulatorem wysokiej wierności. Na spotkania szkoleniowe można umawiać się telefonicznie lub e-mailowo.
  Numery telefonów i adresy e-mailowe do instruktorów CSM >>

Przedmioty i minimalny wymiar godzin, które powinny być zrealizowane w salach CSM – zgłoszone do realizacji we wniosku o dofinansowanie w projekcie „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK”

  Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
w roku akademickim 2020/2021
I-V rok
     rok przedmiot  minimum/max dla 1 grupy
I rok  Pierwsza pomoc medyczna 1/12
III rok  Propedeutyka chirurgii 2/12
III rok  Propedeutyka chorób wewnętrznych 3/6
III rok  Propedeutyka pediatrii 2/6
III rok  Propedeutyka ginekologii 1/12
III rok Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów 1/12
IV rok Neurologia 2/6
IV rok Neurochirurgia 1/6
IV rok  Kardiologia 2/6
IV rok  Kardiochirurgia 1/6
IV rok  Chirurgia naczyń i angiologia 1/6
IV rok  Chirurgia przewodu pokarmowego 2/6
IV rok Ortopedia 2/6
IV rok Urologia 2/6
IV rok Okulistyka 1/6
IV rok  Laryngologia 2/6
IV rok Medycyna ratunkowa 2/12
V rok  Anestezjologia i Intensywna Terapia 1/12
V rok  Chirurgia endokrynologiczna 1/6
V rok  Chirurgia dziecięca 1/6
V rok  Torakochirurgia 1/3
V rok  Pediatria 3/6
V rok  Ginekologia i położnictwo 3/6
  Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
VI rok
Przedmiot Liczby godzin w CSM/grupę dziekańską
 Choroby wewnętrzne 6
 Chirurgia 6
 Pediatria 6
 Ginekologia 8
 Medycyna ratunkowa 12
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020