Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Centrum Symulacji Medycznych


mgr inż. Katarzyna Andrzejewska
inż. Anna Bogusz
inż. Przemysław Jabłoński
lek. Iryna Matskiv
mgr Agata Morawska
mgr Aleksandra Rabacha
mgr Zofia Tekień-Jankowska
inż. Michał Wiśniewski
mgr Mikołaj Zawiszewski
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020