Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznych

 1. Sala 27 Sala pacjenta symulowanego
 2. Sala 45 Zespół sal do prowadzenia egzaminów OSCE z symulatorem USG
 3. Sala 24 Nauczania umiejętności chirurgicznych
 4. Sala 25 Nauczania umiejętności klinicznych
 5. Sala 29 Szpitalny Oddział Ratunkowy 
 6. Sala 31 Ambulans karetki 
 7. Sala 38 Nauczania umiejętności technicznych nr 1 
 8. Sala 47 ALS 
 9. Sala 49 Pielęgniarska Wysokiej Wierności 
 10. Sala 51 Operacyjna 
 11. Sala 53 Intensywnej terapii nr 1 
 12. Sala 55 BLS 
 13. Sala 56 Porodowa 
 14. Sala 61 Wirtualnej symulacji medycznej nr 1 
 15. Sala 63 Pracownia laparoskopowa 
 16. Sala 67 i 68 Debriefing 
 17. Sala 69 Intensywnej Terapii nr 2 
 18. Sala 71 Nauczania umiejętności technicznych nr 2 
 19. Sala 75 Wirtualnych symulacji medycznych nr 1
 20. Sala 77 Pracownia angiologiczna
 21. Sala 81 Symulacji pacjenta dorosłego
 22. Sala 82 Symulacji pediatryczna
 23. TRENAŻERY, FANTOMY I SYMULATORY DOSTĘPNE W CSM
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020