Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

adres:
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz

sekretariat: +48 52 585-35-35

e-mailcsm@cm.umk.pl

p.o. Dyrektora Centrum Symulacji Medycznych:
mgr Zofia Tekień – Jankowska

zofia.tekien@cm.umk.pl
tel. +48 52 585-60-06

Rezerwacja sal na zajęcia dydaktyczne:

lek. Iryna Matskiv: +48 52 585-60-30

 

Instruktorzy symulacji medycznej:
tel. +48 52 585-60-30

Technicy symulacji medycznej:
tel. +48 52 585-60-20

 

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK realizuje cele i zadania w zakresie wieloprofilowego wdrażania w Collegium Medicum UMK metod nauczania opartych na symulacji medycznej, zgodnie z Programem Rozwojowym Collegium Medicum UMK. (Uchwała nr 119 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2017 r.)

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zostało utworzone w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r. nr POWR.05.03.00-00-0004/15-00 w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020