Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego Hals3201

Spis treści

Wstęp
1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam
1.1 Układ nerwowy
1.2 Układ oddechowy
1.3 Układ sercowo naczyniowy
1.4 Układ pokarmowy
1.5 Układ moczowy
1.6 Układ kostno- stawowy
1.7 Skóra i błona śluzowa
2. Część druga: badanie przyrządowe, instrumentalne
2.1 Układ płucno – sercowy
3. Część druga: Symulator Hal to cierpliwy i wytrzymały pacjent poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.
3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy
3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy
3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa
3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy
3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym
3.6 Pacjent urazowy
4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI


Wstęp

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta HAL s3201 przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym skrypcie znajdują się najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów, skierowane do studentów oraz wykładowców, dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

 

Parametry techniczne:

Długość symulatora (wzrost)

175 cm

Waga

40-45 kg

Połączenie bezprzewodowe

do 300 m (wolna przestrzeń)

Czas pracy na baterii

6 godzin

 

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

 

Symulatory Gaumard HAL s3201 w Centrum Symulacji Medycznych
Znajdują się w salach:
• Operacyjnej
• SOR
• IT


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• reakcja źrenic na światło
• zamykanie, otwieranie oczu oraz mruganie
• możliwość włączenia anizokorii
• drgawki
• komunikacja werbalna

• brak możliwości wykonania badania neurologicznego (tylko informacja
głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.2 Układ oddechowy

• obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• jednostronne unoszenie się klatki piersiowej.

osłuchiwanie klatki piersiowej z przodu i z tyłu. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, stridor trzeszczenia, rzężenia).

• obturacja dróg oddechowych:
– kurcz krtani
– obrzęku języka.
• palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


Nie obracaj głowy symulatora kiedy włączona jest funkcja skurczu krtani, ponieważ może uszkodzić się mechanizm wywołujący ten skurcz.


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• palpacja tętna
– obustronne badanie tętna na tętnicach:
• szyjnej
• ramiennej
• promieniowej
• udowej
• podkolanowej
• grzbietowej stopy

• osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– tony serca: I ton, II ton, III ton
– szmery sercowe: stenoza oraz niedomykalność zastawek (mitralnej, aortalnej, trójdzielnej płucnej)
zdjęcie
• palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
Uwaga:
• palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• oglądanie stawów brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• badanie palpacyjne brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• kręgosłup- odcinek szyjny ( C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej


1.7 Skóra i błona śluzowa

• kolor skóry: sinica

 

 

 

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran,itp.)


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2)

 

 

 

• możliwość monitorowania CO2 w wydychanym powietrzu (kapnometria)

• pomiar ciśnienia tętniczego- możliwość pomiaru ciśnienia krwi na lewym ramieniu: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

 

• zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego):12- odprowadzeń.

• wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

• Kontroluj parametry życiowe (monitor pacjenta)

 

 

 

• pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych (tylko informacja podana na monitorze)
• Transcranial doppler (moduł neurosim)

 


3. Symulator Hal to cierpliwy i wytrzymały pacjent poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy/ luksowanie żuchwy (manewr Esmarcha)
• Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
• Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja przez usta oraz alternatywne metody intubacji (nos, wsteczna intubacja)

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 4 albo MAC 3.5

Maska LMA

Rozmiar 4

Intubacja przez nos

Maksymalnie średnica 8mm

Intubacja przez usta

ETT 7 lub 7.5

 

• Przy nie prawidłowej intubacji (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela) występują objawy niepożądane w postaci braku unoszenia lewej części klatki piersiowej oraz zaniku szmeru oddechowego nad lewym płucem, widoczne i słyszalne rozdęcie żołądka.

 

 

• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa

 

 

 

 

 

– Możliwość wykonania tracheotomii, konikotomii

 

 

 

 

• Możliwość wspomagania oddechu respiratorem.
– tryby wentylacji: objętościowe, ciśnieniowe.

Ustawienia preferowane respiratora (waga pacjenta 75kg)

Rodzaj

Wartość

VT (objętość oddechowa)

0-550ml (optymalna 400-550 ml)

RR (częstość oddechów)

12-15/ min

PEEP (ciśnienie końcowo wydechowe)

<20 cm H 2O

PIP/P max (ciśnienie max wdechowe)

<60cm H 2O

Wyzwalacz

0,2 l/min

Programowanie płuc symulatora w UNI

Podatność płuc

0-9

Programowanie płuc symulatora w UNI

Oporność

0-9

Trigger (oddechy inicjowane przez HAL-a):

0-30/min

 

• odbarczenie odmy
• możliwość odbarczania odmy w drugiej przestrzeni międzyżebrowej obustronnie (słyszalny wypływ powietrza po odbarczeniu).

• drenaż jamy opłucnowej

– Miejsca do drenażu znajdują się po obu stronach klatki piersiowej w piątej przestrzeni międzyżebrowej na linii środkowopachowej (można wprowadzać tylko proste cewniki rozmiar 32 Fr), nie można podawać tam płynów.

 

 

3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji za pomocą łyżek w wyznaczonych do tego miejscach (bez żelu do EKG!).

 

 

 

– kardiowersja – z możliwością synchronizacji defibrylatora z załamkami R
– elektrostymulacja sercowa możliwa do wykonania.

 

• Obwodowy układ żylny(kończyny górne)
– nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie wenflonu, igły nie grubsze niż 22G)3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 

 

Wykładowca może ocenić skuteczność prowadzonych działań poprzez Wykrywanie i rejestrowanie cykli wentylacji i ucisków (RKO) wyświetlanych w oprogramowaniu sterującym UNI.

 


3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 16 /18 Fr, pojemność pęcherza 240 ml)

 


3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Doszpikowe podawanie leków (lewa kość piszczelowa) z możliwością palpacji guzowatości danej kości.

 

 

Symulatory Gaumard HAL s3201• Domięśniowe podawanie leków: miejsca do wstrzyknięć domięśniowych znajdują się na obu mięśniach naramiennych i czworogłowych uda (podaż jedynie powietrza).

 

 


3.6 Pacjent urazowy

• Możliwość zamontowania kończyny górnej i dolnej po urazowej amputacji z opcją krwawienia zewnętrznego.

 

 

 

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy

5. Bibliografia

• SIMEDU: strona firmowa [online]. Polska. Simedu/Gaumard. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-symulator-osoby-doroslej-hal-s3201/
• Gaumard: strona producenta symulatorów. USA. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.gaumard.com/pdf/S3000_S3101_S3201_16.5.1.pdf
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
• Drager: strona internetowa [online]. Polska.Drager. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://www.draeger.com/Library/Content/didyouknow5-trigger-ventilation-pl-pl-.pdf, https://www.draeger.com/Library/Content/ventilation-booklet-fl-9106951-pl-1901-1.pdf

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020