Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego APOLLO NURSING

Spis treści

Wstęp
1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam
1.1 Układ nerwowy
1.2 Układ oddechowy
1.3 Układ sercowo naczyniowy
1.4 Układ pokarmowy
1.5 Układ moczowy
1.6 Układ kostno- stawowy
1.7 Skóra i błona śluzowa
2. Część druga: badanie przyrządowe, instrumentalne
2.1 Układ płucno – sercowy
3. Część druga: Symulator Apollo to cierpliwy i wytrzymały pacjent poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.
3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy
3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy
3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa
3.4 Układ żołądkowo-jelitowy
3.5 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy
3.6 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym
3.7 Pacjent urazowy
4. Program sterujący pracą symulatora Müse
5. Bibliografia


Wstęp

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta APOLLO NURSING
przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych w warunkach klinicznych i jest dedykowany głównie dla zespołów pielęgniarskich jak wskazuje nazwa. Jego funkcjonalność zapewnia również tworzenia scenariuszy klinicznych dla lekarzy.
W materiale tym znajdziecie najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

 

Parametry techniczne:

Długość symulatora (wzrost)

188 cm

Waga

45 kg

Połączenie bezprzewodowe

do 300 m (wolna przestrzeń)

Czas pracy na baterii

4 godziny

 

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

 

Symulatory APOLLO NURSING w Centrum Symulacji Medycznych
Znajdują się w sali:
• Pielęgniarskiej


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• reakcja źrenic na światło
• zamykanie, otwieranie oczu oraz mruganie
• możliwość włączenia anizokorii
• drgawki
• komunikacja werbalna


• brak możliwości wykonania badania neurologicznego (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.2 Układ oddechowy

• Obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• jednostronne unoszenie się klatki piersiowej.

• Osłuchiwanie klatki piersiowej z przodu i z tyłu. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, stridor trzeszczenia, rzężenia, tarcie opłucnej, bulgotanie).

 

 

• Obturacja dróg oddechowych:
– obrzęk języka.
• Palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach:
• szyjnej
• ramiennej
• promieniowej
• udowej
• podkolanowej
• grzbietowej stopy
• tylnej piszczelowej

• Osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– tony serca: I ton, II ton, III ton
– szmery sercowe: stenoza oraz niedomykalność zastawek (mitralnej, aortalnej, trójdzielnej płucnej)
zdjęcie
• Palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• Osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
Uwaga:
• Palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych)- (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• Oglądanie stawów brak objawów klinicznych (fizykalnych)- (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badanie palpacyjne brak objawów klinicznych (fizykalnych)– (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• Kręgosłup- odcinek szyjny ( C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej


1.7 Skóra i błona śluzowa

• brak objawów klinicznych (fizykalnych)– możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran, itp.)


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2) – tylko dedykowany pulsoksymetr.

 

 

 

• Możliwość monitorowania CO2

• Pomiar ciśnienia tętniczego- możliwość pomiaru ciśnienia krwi na lewym ramieniu: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

 

 

 

• Zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego)

 

 

 

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

 

 

• Kontrola parametrów życiowych (monitor pacjenta)

 

 

 

• Pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych– (tylko informacja podana na monitorze)


3. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy wykonać na symulatorze Apollo.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy/ luksowanie żuchwy– (manewr Esmarcha)

• Tlenoterapia: (symulowane podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)

• Intubacja przez usta oraz alternatywne metody intubacji– (nos, wsteczna intubacja)

 

 

 

 

• Możliwość odsysania płynów z dróg oddechowych

 

 

 

 

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 4 albo MAC 3.5

Maska LMA

Rozmiar 4

Intubacja przez nos

Maksymalnie średnica 8mm

Intubacja przez usta

ETT 7 lub 7.5

Tracheotomia/konikotomia

Rurka 6 mm

odsysania płynów z dróg oddechowych

Cewnik 14 Fr

(max 40 ml)

 

• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa
– możliwość wykonania tracheotomii, konikotomii

• Brak możliwości odbarczania odmy w drugiej przestrzeni międzyżebrowej

• Drenaż jamy opłucnowej:
– Miejsca do drenażu znajdują się po obu stronach klatki piersiowej w piątej przestrzeni międzyżebrowej na linii środkowopachowej (można wprowadzać tylko proste cewniki rozmiar 26-28 Fr), można podawać tam płyn

 

 


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– Defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji za pomocą łyżek w wyznaczonych do tego miejscach (bez żelu do EKG!).

 

 

– Kardiowersja – z możliwością synchronizacji defibrylatora z załamkami R
– Elektrostymulacja sercowa możliwa do wykonania.

• Obwodowy układ żylny (kończyny górne):
– nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie wenflonu, igły nie grubsze niż 22G)

 

• Wkłucie centralne- cewnik podobojczykowy:
• Funkcja cewnika podobojczykowego umożliwia ćwiczenie zabiegów dezynfekcji i zmiany opatrunków. Przy używaniu funkcji cewnika podobojczykowego można podać we wlewie do 50 ml wody destylowanej.

 

 


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 

• Wykładowca może ocenić skuteczność prowadzonych działań poprzez Wykrywanie i rejestrowanie cykli wentylacji i ucisków (RKO) wyświetlanych w oprogramowaniu sterującym Müse.

 


3.4 Układ żołądkowo-jelitowy:

• Procedury umożliwiające odżywianie przez zgłębnik żołądkowo-jelitowy, płukanie żołądka i odsysanie zawartości żołądka

 

 


3.5 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 14 /16 Fr).


3.6 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Doszpikowe: wymienna kończyna dolna umożliwiająca dostęp doszpikowy (możliwość pobierania i infuzji płynu), dodatkowo możliwość wykonania wkłucia domięśniowego i podskórnego na lewym ramieniu (igła 25 mm) – możliwość podaży 1 ml płynu.

• Domięśniowe podawanie leków: miejsca do wstrzyknięć domięśniowych znajdują się na obu mięśniach naramiennych. Należy stosować wyłącznie igły w rozmiarze od 20 do 22 G.

 


3.7 Pacjent urazowy

• Możliwość zamontowania kończyny górnej i dolnej po urazowej amputacji z opcją krwawienia zewnętrznego.

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4. Program sterujący pracą symulatora Müse

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy


5. Bibliografia

• CAE Healthcare: strona producenta symulatorów. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://caehealthcare.com/search-results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InNlYXJjaC1yZXN1bHRzIiwia2V5d29yZHMiOiJhcG9sbG8ifQ/
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020