Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator noworodka SUPER TORY


Wstęp

Zaawansowany symulator noworodka przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym rozdziale znajdziemy najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

 

Parametry techniczne:

Długość symulatora (wzrost)

53.34 cm

Waga

3.6 kg

Połączenie bezprzewodowe

do 300 m (wolna przestrzeń)

Czas pracy na baterii

8 godzin

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

Symulator Gaumard SUPER TORY w Centrum Symulacji Medycznych
Znajdują się w salach:
• IT


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać kompleksowej oceny stanu noworodka i badania fizykalne. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• Brak reakcja źrenic na światło
• mruganie
• drgawki
• mimika twarzy
• Zmienne ciemiączko (prawidłowe, wklęsłe wypukłe)
• Możliwość odchylania głowy i wysunięcia żuchwy

• możliwości wykonania badania neurologicznego w ograniczonym stopniu:
– napięcie mięśniowe


1.2 Układ oddechowy

• Obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• jednostronne unoszenie się klatki piersiowej.
• retrakcja (łagodna, silna, silna z głodem tlenowym, przepuklina przeponowa)

• Osłuchiwanie klatki piersiowej z przodu i z tyłu. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, stridor trzeszczenia, rzężenia).

 

 

 

• Drogi oddechowe:
– dźwięki krtani (lekkie i mocne pochrząkiwanie, stridor wdechowy)
Palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach:
• ramiennej
• udowej
• pępowinowej
• ciemiączku

• Osłuchiwanie różnych odgłosów (tonów) serca:
– przegrody przedsionkowej i komorowej,
– S4 galop,
– szmer skurczowy wyrzutowy,
– szmer skurczowy z niedomykalnością,
– wrodzone zwężenie aorty,
– nadciśnienie płucne,
– przetrwały przewód tętniczy
• Nawrót kapilarny

Palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• Osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
• Możliwość wywołania wzdęcia brzucha
Uwaga:
• Palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• Oglądanie stawów: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badanie palpacyjne: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości

• Kręgosłup- odcinek szyjny (C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej ( możliwość wywołania odgięcia i przygięcia głowy oraz żuchwy)


1.7 Skóra i błona śluzowa

• Kolor skóry:
– żółtaczka

 

 

 

– bladość

 

 

 

– zaczerwienienie

 

 

 

– sinica

 

• Dodatkowo możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran, itp.)

 


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne oraz skala Apgar


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2)

 

 

 

• Możliwość monitorowania CO2 w wydychanym powietrzu (kapnometria)

• Pomiar ciśnienia tętniczego– Możliwość pomiaru ciśnienia krwi na lewym ramieniu: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

• Zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego)

 

 

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

 

• Kontroluj parametry życiowe (monitor pacjenta)

 

 

 

 

• Pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych (tylko informacja podana na monitorze)


3. Symulator noworodka Super Tory poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy
Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja: przez usta oraz alternatywne metody intubacji (nos, wsteczna intubacja)

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 0

Maska LMA

Rozmiar 1

Intubacja przez nos

8FR (2.0-2.5 mm)

Intubacja przez usta

Z mankietem 3.0, bez 3.5

odsysanie

Cewnik 6Fr

 

• Przy nieprawidłowej intubacji: (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela) występują objawy niepożądane w postaci braku unoszenia lewej części klatki piersiowej oraz zaniku szmeru oddechowego nad lewym płucem, widoczne i słyszalne rozdęcie żołądka.
• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa

• Możliwość wspomagania oddechu respiratorem w tym:
– Możliwość zmiany oporności płuc;
– Wprowadzenie komplikacji płucnych
• Ustawienia preferowane respiratora (dla wagi dziecka 3.6 kg)
• Tryby oddechowe: A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV,

• PIP/Pmax<60 cm H20, PEEP <20 cm H2O


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– Defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji za specjalnej nakładki.

 

 

 

 

 

– Kardiowersja – z możliwością synchronizacji defibrylatora z załamkami R
– Elektrostymulacja sercowa możliwa do wykonania.

• Obwodowy układ żylny oraz alternatywne drogi.
– (kończyny górne) nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie neflonu, igły nie grubsze niż 24G)
– 23G – skalp
– możliwość cewnikowania oraz nakłucia pępowiny- 6 Fr/14-15G
– i.o. 15G – kończyny dolne;


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
• Głębokość uciśnięć klatki piersiowej wynosi około 2 cm
• Efektywne uciski klatki piersiowej generują falę tętna na głównych tętnicach symulatora
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 

 


3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 5 /8 Fr, pojemność pęcherza 15 ml).

 


3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Doszpikowe podawanie leków

 

 

 


3.6 Skala APGAR

• Możliwość oceny pacjenta za pomocą skali APGAR


3.7 Pacjent urazowy

• Brak Możliwości zamontowania kończyny górnej i dolnej po urazowej amputacji z opcją krwawienia zewnętrznego.

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4. Program sterujący pracą symulatora UNI

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy


5. Bibliografia

• SIMEDU: strona firmowa [online]. Polska. Simedu/Gaumard. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-symulator-noworodka-gaumard-super-tory/
• Gaumard: strona producenta symulatorów. USA. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.gaumard.com/supertory
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020