Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator noworodka NEW BORN TORY

Spis treści


Wstęp

Zaawansowany symulator noworodka przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym rozdziale znajdują się najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

 

Parametry techniczne:

Długość symulatora (wzrost)

55,25 cm

Waga

2,72kg

Połączenie bezprzewodowe

do 300 m (wolna przestrzeń)

Czas pracy na baterii

Do 3 godzin

 

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

Symulator Gaumard Newborn Tory w Centrum Symulacji Medycznych
Znajduje się w sali:
• Porodowej


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego noworodka. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• możliwości wykonania badania neurologicznego w ograniczonym stopniu:
– Ruchy przedramienia ujawniają napięcie mięśni (wiotkie, obniżone, aktywne, tylko lewe ramię, tylko prawe ramię, drgawki lub napady padaczkowe).


1.2 Układ oddechowy

• Obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• jednostronne unoszenie się klatki piersiowej (np. podczas intubacji prawego oskrzela).

• Osłuchiwanie klatki piersiowej z przodu: Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (stridor wdechowy, oddech Cheyne-Stokesa, pochrząkiwanie, świsty i trzeszczenia).

 

 

Drogi oddechowe:
– pochrząkiwanie
– Wykrywanie i rejestracja nadmiernego przerostu karku
Brak obturacji dróg oddechowych
• Palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach:
• Pępowinie
• Ciemiączku
• obustronne na tętnicy ramieniowej

• Osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– prawidłowe
– brak
– przegrody przedsionkowej i komorowej,
• Palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• Osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka- nadpobudliwe, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
• Palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• Oglądanie stawów: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badanie palpacyjne: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badania z zakresu ruchomości stawów:
– Realistyczne obroty stawów barkowego i biodrowego, z zasięgiem ruchu człowieka pozwalają na ćwiczenie techniki oceny niemowlaka
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• Kręgosłup- odcinek szyjny ( C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej


1.7 Skóra i błona śluzowa

• Kolor skóry: sinica

 

 

 

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran,itp.)


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2): (tylko informacja na dedykowanym monitorze pacjenta).

 

 

 

• Możliwość monitorowania CO2 w wydychanym powietrzu (kapnometria)

• Pomiar ciśnienia tętniczego: Możliwość pomiaru ciśnienia krwi na prawym ramieniu: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

• Zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego):

 

 

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

 

 

• Kontroluj parametry życiowe (monitor pacjenta)

 

 

 

• Pomiar temperatury: odczyt temperatury na monitorze parametrów życiowych jest wyświetlany, gdy sonda temperatury umieszczona jest na prawej dolnej części jamy brzusznej, zaznaczonej zielonym okręgiem na rysunku.

 

 

• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych: (tylko informacja podana na monitorze)


3. Symulator Newborn Tory poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy
• Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
• Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja przez usta i nos

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 0

Maska LMA

Rozmiar 1

Intubacja przez nos

Maksymalnie średnica 8 Fr

Intubacja przez usta

ETT 3.0 lub bez mankietu

Cewnik do odsysania

Rozmiar 6 Fr

 

• Przy nieprawidłowej intubacji: (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela) występują objawy niepożądane w postaci braku unoszenia lewej części klatki piersiowej oraz zaniku szmeru oddechowego nad lewym płucem.

• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
• Nie stymulować ani nie defibrylować symulatora: (tylko wstrząs wirtualny: po informacji ze strony uczestników symulacji o podjęciu procedury defibrylacji, wykładowca w komputerze sterującym zainicjuje odpowiedni poziom wyładowania)

 

 

 

 

• Obwodowy układ żylny (kończyny górne)
– nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie wenflonu, igły nie grubsze niż 24G)
– 6 Fr/14-15G – pępowina
• Możliwość cewnikowania pępowiny (Używać cewnika o rozmiarze 6 Fr).

 

 

 


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
• Głębokość uciśnięć klatki piersiowej wynosi około 2 cm
• Efektywne uciski klatki piersiowej generują falę tętna na głównych tętnicach symulatora
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– podawanie leków

• Wykładowca może ocenić skuteczność prowadzonych działań poprzez Wykrywanie i rejestrowanie cykli wentylacji i ucisków (RKO) wyświetlanych w oprogramowaniu sterującym UNI.

 

 


3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 5/8 Fr, pojemność pęcherza 8 ml) oraz pępowiny (Używać cewnika o rozmiarze 6 Fr).

 


3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Doszpikowe podawanie leków: (Dostęp doszpikowy pozwala na infuzję płynów, krwi lub leków bezpośrednio do szpiku kostnego kości piszczelowej. System umożliwia przeprowadzanie ciągłej infuzji doszpikowej, zalecany rozmiar igły 18 G)

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania danej procedury.

 


3.6 Pacjent urazowy

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy


5. Bibliografia

• SIMEDU: strona firmowa [online]. Polska. Simedu/Gaumard. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://simedu.pl/produkty/zestaw-symulator-porodowy-noelle-oraz-symulator-noworodka-newborn-tory/
• Gaumard: strona producenta symulatorów. USA. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.gaumard.com/tory
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020