Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej VICTORIA

Spis treści

Wstęp
1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam
1.1 Układ nerwowy
1.2 Układ oddechowy
1.3 Układ sercowo naczyniowy
1.4 Układ pokarmowy
1.5 Układ moczowy
1.6 Układ kostno- stawowy
1.7 Badania fizykalne kobiety ciężarnej.
1.8 Skóra i błona śluzowa
2. Część druga: badanie przyrządowe, instrumentalne
2.1 Układ płucno – sercowy
3. Część druga: Symulator Hal to cierpliwy i wytrzymały pacjent poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.
3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy
3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy
3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa
3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy
3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym
3.6 Procedury związane z porodem
3.7 Pacjent urazowy
4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI
5. Bibliografia


Wstęp

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów położniczych i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez lekarzy, położne a także pielęgniarki i ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym rozdziale znajdziecie najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

 

Parametry techniczne: Matka

Długość symulatora (wzrost)

172 cm

Waga

40.4 kg bez osłony brzusznej

Skurczowa osłona brzuszna

5 kg

Osłona brzuszna do cięcia cesarskiego

4.1 kg

Poporodowa osłona brzuszna

6.3 kg

Palpacyjna osłona brzuszna

11.3 kg

Dziecko

Długość

49.5 cm

Waga

2.7 kg

Połączenie bezprzewodowe

do 300 m (wolna przestrzeń)

Czas pracy na baterii

6 godzin

 

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Gaumard oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

Symulatory Viktoria w Centrum Symulacji Medycznych
Znajdują się w salach:
• SOR
• Sali porodowej


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych pacjentki. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

Matka
• reakcja źrenic na światło
• zamykanie, otwieranie oczu oraz mruganie, ptoza, blepharospasm itp.
• podążanie wzroku za obiektem
• możliwość wywołania różnego rodzaju patologii związanych z ruchem gałek ocznych (oczopląs, zez itp.)
• możliwość włączenia anizokorii
• drgawki
• komunikacja werbalna

• brak możliwości wykonania badania neurologicznego (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
Dziecko
• płacz z ruchami głowy: (zaczyna płakać po 10 sekundach po urodzeniu do końca pierwszej minuty)


1.2 Układ oddechowy

Matka
• obustronne unoszenie się klatki piersiowej.
• osłuchiwanie klatki piersiowej tylko z przodu. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, stridor trzeszczenia, rzężenia).

• obturacja dróg oddechowych:
-kurcz krtani
-obrzęku języka.
• palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)

Dziecko
• Możliwość osłuchania klatki piersiowej


1.3 Układ sercowo naczyniowy

Matka
• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach:
• szyjnej
• ramiennej
• promieniowej

 

 

• Osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– tony serca: I ton, II ton, III ton
– szmery sercowe: stenoza oraz niedomykalność zastawek (mitralnej, aortalnej, trójdzielnej płucnej)
zdjęcie
• palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
Dziecko
• osłuchiwanie różnych odgłosów serca.

 

 

 


1.4 Układ pokarmowy

• osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

oglądanie stawów: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• badanie palpacyjne brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości:
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• kręgosłup- odcinek szyjny ( C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej
Dziecko
• Obrót głowy, ruch do przodu i tyłu, jak u normalnego dziecka podczas porodu.


1.7 Badania fizykalne kobiety ciężarnej.

• możliwość przeprowadzenia palpacji brzucha (zastosowanie chwytów Leopolda)

 

 

 

• możliwość ustawienia wiotkości macicy
• możliwość wywołania Krwotoku z pochwy i macicy.
• miednica posiada anatomiczne punkty orientacyjne: Zawierają one kręgosłup, kości kuszowe, kość ogonową i kość łonową.


1.8 Skóra i błona śluzowa

• kolor skóry: nie zmienia się
• brak objawów klinicznych (fizykalnych) możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran, itp.)
Dziecko
• kolor skóry: Możliwość ustawienia sinicy

 

 

 


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji (SpO2)

 

 

 

• Możliwość monitorowania CO2 w wydychanym powietrzu (kapnometria)
• pomiar ciśnienia tętniczego- Możliwość pomiaru ciśnienia krwi na lewym ramieniu: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa (NIBP)

 

• Zapis EKG: Możliwość monitorowania EKG (najlepiej za pomocą złącza zatrzaskowego):12- odprowadzeń.

 

 

 

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

 

 

 

 

 

• Możliwość monitorowania KTG (z użyciem żelu)

 

 

• Pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych (tylko informacja podana na monitorze)


3. Victoria poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na niej wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy/ luksowanie żuchwy (manewr Esmarcha)
• Możliwość wykonania Manewru Sellick’a: poprzez uciśnięcie chrząstki krtaniowej (pokazuje struny głosowe).
• Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
• Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja przez usta oraz alternatywne metody intubacji (nos, wsteczna intubacja)

 

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 4 albo MAC 3.5

Maska LMA

Rozmiar 4

Intubacja przez nos

Maksymalnie średnica 8 Fr

Intubacja przez usta

ETT 7 lub 7.5

• Przy nieprawidłowej intubacji (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela)– występują objawy niepożądane w postaci braku unoszenia lewej części klatki piersiowej oraz zaniku szmeru oddechowego nad lewym płucem, widoczne i słyszalne rozdęcie żołądka.
• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa

 

 

 

• Możliwość wspomagania oddechu respiratorem.
– Symulator posiada możliwość współpracy z respiratorem (PEEP = 0)


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– Defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji za pomocą w wyznaczonych do tego miejscach.

 

 

– Kardiowersja – z możliwością synchronizacji defibrylatora z załamkami R
– Elektrostymulacja sercowa możliwa do wykonania.

• Obwodowy układ żylny (kończyny górne)
– nakłucia żyły obwodowej z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych (założenie wenflonu, igły nie grubsze niż 22G)


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 

• Wykładowca może ocenić skuteczność prowadzonych działań poprzez Wykrywanie i rejestrowanie cykli wentylacji i ucisków (RKO) wyświetlanych w oprogramowaniu sterującym UNI.

 

 


3.4 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego (narządy płciowe męskie i żeńskie) (cewnik Folley’a 16 Fr, pojemność pęcherza 200 ml).

 


3.5 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Domięśniowe podawanie leków: miejsca do wstrzyknięć domięśniowych znajdują się na obu mięśniach naramiennych i czworogłowych uda (podaż jedynie powietrza).
• Znieczulenie zewnątrzoponowe: specjalna wkładka składa się z warstwy skórnej, podskórnej, sztucznego więzadła żółtego i kręgu lędźwiowego (L2, L3, L4 i L5).
Kręg jest zoptymalizowany do zapewnienia realistycznej, namacalnej
informacji podczas procesu wstrzykiwania. Warstwa skórna i podskórna może być badana palpacyjnie, dla optymalnego ułożenia igły między kręgami.
Możliwość ustawienia w pozycji kolana/łokcie: jest przydatne podczas dystorsji barkowej.
• Realistyczne połączenie biodrowe i zasięg ruchu nóg do manewru McRoberts’a.
• Połączenie stawowe biodra: pozwala nodze na komfortowy odpoczynek na strzemionach.
• Wspieranie obrotu na lewą lub prawą pozycję boczną.


3.6 Procedury związane z porodem

• Możliwe są do przeprowadzenia następujące symulacje porodów:

– Normalny poród i narodziny

 

 

 

– Poród wspomagany kleszczami i próżnociągiem.

– Dystorsja barkowa

 

 

 

– Poród pośladkowy

– Cesarskie cięcie

 

 

 

• Możliwość wykonania manewru McRoberts’a

• Manewr Leopolda

• Szycie krocza

 

 

 

• Wypadanie pępowiny

• Poród łożyska: wymaga pociągnięcia pępowiny i ręcznego wyjęcia, (łożysko posiada dwa wyjmowane fragmenty)

 

 


3.7 Pacjent urazowy

• Zestaw ran: urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4.1 Program sterujący pracą symulatora UNI

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora (matki i dziecka)
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy

 

 

5. Bibliografia

• SIMEDU: strona firmowa [online]. Polska. Simedu/Gaumard. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-symulator-porodowy-victoria/
• Gaumard: strona producenta symulatorów. USA. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.gaumard.com/s2200-victoria-childbirth-simulator
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020