Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Zaawansowany symulator kobiety Nursing ANNE

Spis treści

Wstęp
1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam
1.1 Układ nerwowy
1.2 Układ oddechowy
1.3 Układ sercowo naczyniowy
1.4 Układ pokarmowy
1.5 Układ moczowy
1.6 Układ kostno- stawowy
1.7 Skóra i błona śluzowa
2. Część druga: badanie przyrządowe, instrumentalne
2.1 Układ płucno – sercowy
3. Część druga: Symulator Anka to cierpliwy i wytrzymały pacjent poddaje się różnym naszym interwencjom. Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.
3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy
3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy
3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa
3.4 Układ pokarmowy
3.5 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy
3.6 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym
3.7 Pacjent urazowy
4.1 rządzenie sterujące pracą symulatora SIMPAD
5. Bibliografia


Wstęp

Zaawansowany symulator dorosłego pacjenta (średniej wierności) Nursing Anne (Anka) przeznaczony jest do nauki, treningu i szeroko pojętych zabiegów badań diagnostycznych oraz pielęgnacyjnych przeprowadzanych pielęgniarki, lekarzy, oraz ratowników medycznych w warunkach klinicznych.
W tym skrypcie znajdziemy najważniejsze informacje w formie opisu, zdjęć oraz filmów skierowane do studentów oraz wykładowców dotyczące pracy z tego rodzaju symulatorem podczas praktycznych zajęć (symulacja wysokiej wierności).

Uwaga !

Nie piszemy długopisem po symulatorze, skóra symulatora jest BARDZO wrażliwa na uszkodzenia długimi paznokciami.

Należy używać tylko sztucznej krwi firmy Laerdal oraz wody destylowanej.

Zakaz dotykania symulatora bez rękawiczek.

Symulator Nursing ANNA w Centrum Symulacji Medycznych
Znajduje się w sali
• Pielęgniarskiej


1. Jak i w jakim zakresie możemy dokonać badań fizykalnych naszego pacjenta. Przekonaj się sam


1.1 Układ nerwowy

• reakcja źrenic na światło– brak reakcji, źrenice są umiejscowione na stałe, istnieje jedynie możliwość ich wymiany przed symulacją zgodnie z wymogami scenariusza ( zestaw wymiennych wkładek-źrenice normalne, zwężone i rozszerzone).
• Mruganie- Mrugające oczy i możliwość programowania ułożenia powiek

komunikacja werbalna – sterowana simpadem – bardzo dobra

 

 

 

• brak możliwości wykonania badania neurologicznego (tylko informacja
głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.2 Układ oddechowy

• Obustronne unoszenie się klatki piersiowej- widoczne uniesienie klatki piersiowej z możliwością regulowania tempa.

• Osłuchiwanie klatki piersiowej z przodu i z tyłu. Wybór niezależnych dźwięków płucnych w zależności od patologii w danym segmencie płuca (szmer pęcherzykowy, świsty wydechowe plus wydłużona faza wydechowa, stridor trzeszczenia, rzężenia).

• Obturacja dróg oddechowych:
– brak
• Palpacja klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie klatki piersiowej – brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.3 Układ sercowo naczyniowy

• Palpacja tętna
– Obustronne badanie tętna na tętnicach: tętno pojawi się po dwóch sekundach od dotknięcia danego miejsca
• szyjnej
• ramiennej
• promieniowej
• udowej
• grzbietowej stopy

• Osłuchiwanie różnych odgłosów serca.
– tony serca: I ton, II ton, III ton
– szmery sercowe: stenoza oraz niedomykalność zastawek (mitralnej, aortalnej, trójdzielnej płucnej)

• Palpacja: brak możliwości zlokalizowania uderzenia koniuszkowego brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie: brak możliwości opukiwania granic serca brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.4 Układ pokarmowy

• Osłuchiwanie jamy brzusznej: hiper- hipoperystaltyka, brak dźwięków jelitowych (,,objaw martwej ciszy”)
Uwaga:
• Palpacja jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Opukiwanie jamy brzusznej: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.5 Układ moczowy

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)


1.6 Układ kostno- stawowy

• Oglądanie stawów: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badanie palpacyjne: brak objawów klinicznych (fizykalnych) (tylko informacja głosowa udzielana przez wykładowcę)
• Badania z zakresu ruchomości stawów:
– staw barkowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw łokciowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw biodrowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw kolanowy: ograniczony zakres ruchomości
– staw skokowy: ograniczony zakres ruchomości
• Kręgosłup– odcinek szyjny ( C1-C7): nieznaczna ruchomość w płaszczyźnie przodo-tylnej


1.7 Skóra i błona śluzowa

• brak objawów klinicznych (fizykalnych) możliwe jest jedynie wcześniejsze ucharakteryzowanie symulatora (makijaż, zestaw ran, itp.)


2. Badanie przyrządowe, instrumentalne


2.1 Układ płucno – sercowy

• pomiar saturacji: (SpO2) – tylko informacja zwrotna słowna lub na monitorze pacjenta.
• Możliwość monitorowania CO2: tylko informacja słowna lub na dedykowanym monitorze pacjenta.
• Pomiar ciśnienia tętniczego– Możliwość pomiaru ciśnienia krwi dedykowanym zestawem po obydwu stronach.

 

 

 

 

• Zapis EKG: brak możliwości podłączenia elektrod EKG, pomiar tylko poprzez informację na dedykowanym monitorze pacjenta.

• Wykładowca ma możliwość wyboru wielu różnych wykresów EKG z listy lub tworzenie własnych.

• Kontrola parametrów życiowych (monitor pacjenta)

 

 

 

• Pomiar temperatury: brak możliwości pomiaru (tylko informacja podana na monitorze)
• Inwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych: (tylko informacja podana na monitorze)


3. Na symulatorze Anna można wykonać pełną gamę zabiegów pielęgniarskich i procedur medycznych.

Zobacz jakie zabiegi i procedury medyczne możemy na nim wykonać.


3.1 Procedury zabezpieczające układ oddechowy

• Możliwość odchylania głowy / uniesienie podbródka/ luksowania żuchwy: (manewr Esmarcha)
• Ucisk i manipulacja chrząstką pierścieniowatą: (manewr Sellicka)

 

 

 

 

• Tlenoterapia: (podanie tlenu przez wąsy tlenowe, maskę tlenową,)
• Wentylacja przez worek samorozprężalny
• Intubacja przez usta oraz alternatywne metody intubacji: (nos, wsteczna intubacja)

• Możliwość odsysania płynów z dróg oddechowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury

Dozwolona wielkość

Intubacja (Łyżka)

Miller 4 albo MAC 3.5

Maska LMA/LT

Rozmiar 4/4 i 5

Intubacja przez nos

średnica 6,5/7mm

Intubacja przez usta

ETT 7,7 do 8.5

CombiTube

37Fr i 41Fr

 

 

• Przy nieprawidłowej intubacji: (intubacji przełyku oraz prawego oskrzela) występują objawy niepożądane w postaci rozdęcia żołądka.

 

 

 

 

• Alternatywne metody udrożnienia dróg oddechowych
– maska oraz rurka krtaniowa

 

 

 

 

– Możliwość wykonania tracheotomii, konikotomii

 

 

 

• Możliwość wspomagania oddechu respiratorem.


3.2 Procedury zabezpieczające układ sercowo-naczyniowy

• Elektroterapia serca
– Defibrylacja: Możliwość wykonywania defibrylacji tylko za pomocą dedykowanego zestawu (ShockLink).

• Obwodowy układ żylny:(kończyny górne)
– gotowe obustronne nakłucia ramiennych żył obwodowych z możliwością podawania leków i pobieranie krwi do badań laboratoryjnych.

 

 

• Wkłucie centralne- Cewnik podobojczykowy:
– symulator posiada możliwość założenia wkłucia centralnego oraz ćwiczenia procedur z nim związanych. Rozmiar od 4Fr do 7Fr

 

 

 

 


3.3 Resuscytacja krążeniowo oddechowa

– możliwość wykonania ucisku klatki piersiowej
– zabezpieczenie dróg oddechowych
– wykonanie defibrylacji
– podawanie leków

 


3.4 Układ pokarmowy:

• Procedury umożliwiające odżywianie przez zgłębnik żołądkowo-jelitowy, płukanie żołądka i odsysanie zawartości żołądka

 

 

 

• Możliwość ćwiczenia procedur związanych z opieką stomijną (np. irygacja).

 

 

 

• Możliwość założenia sondy PEG/GTUBE- (rozmiar 16CH)

 

 

 

• Możliwość wykonania lewatywy oraz zaaplikowania czopka doodbytniczo.

 

 

 

 


3.5 Procedury zabezpieczające układ moczowo-płciowy

• Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego: (cewnik Folley’a 14 Fr).
– możliwość aplikacji globulki dopochwowo

 

 


3.6 Procedury wykonywane na układzie kostno-mięśniowym

• Domięśniowe podawanie leków: miejsca do wstrzyknięć domięśniowych znajdują się w kilku miejscach


3.7 Pacjent urazowy

• Zestaw ran urazowych, oparzeniowych, pooperacyjnych, które można umieścić na symulatorze do wybranego scenariusza.

 

 


4.1 Urządzenie sterujące pracą symulatora SIMPAD

• Umożliwia wykładowcy:
– kontrolowanie i zmianę parametrów życiowych symulatora
– monitorowanie parametrów życiowych
– ocenę działań uczestników podczas realizacji scenariusza
– tworzenie własnych scenariuszy

 

 


5. Bibliografia

• Laerdal: strona firmowa [online]. Polska. Laerdal. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie: https://www.laerdal.com/pl/products/simulation-training/nursing/nursing-anne-simulator/
• Wikipedia: strona internetowa [online]. Polska. Wikipedia. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
• Drager: strona internetowa [online]. Polska.Drager. 16.02.2020, [dostęp: 16.02.2020]. Dostęp w internecie : https://www.draeger.com/Library/Content/didyouknow5-trigger-ventilation-pl-pl-.pdf, https://www.draeger.com/Library/Content/ventilation-booklet-fl-9106951-pl-1901-1.pdf

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020