Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznych

Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

Regulamin odbywania zajęć w CSM dla studentów i nauczycieli

Regulamin bezpieczeństwa Covid-19