Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Przedmowa

Szanowni Państwo,

w ramach projektu pn „ Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zespół pracowników Centrum Symulacji Medycznych i nauczycieli akademickich przygotował trzy skrypty dydaktyczne.

Sądzimy że materiał, który jest zawarty w skryptach,  pomoże zarówno studentom jak i nauczycielom w realizacji zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznych

Opracowane treści i nagrane filmy zostały podzielone na trzy części dla objętych projektem o kierunków studiów czyli lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa.  W każdym skrypcie w pierwszym rozdziale znajdują się ogólne treści dotyczące symulacji medycznej oraz dokładne opisy funkcjonalności naszych symulatorów. Opis jest opatrzony zdjęciami i aktywnymi filmikami. W rozdziale drugim zamieściliśmy filmy przedstawiające możliwości wykonywania badań fizykalnych na trenażerach będących na wyposażeniu CSM. Filmy instruktażowe zamieszczone w tej części są również jednakowe w trzech skryptach. Zdecydowanie zróżnicowany jest rozdział trzeci dotyczący procedur medycznych. Zamieszczone tam filmy instruktażowe przedstawiają procedury, które są charakterystyczne dla zarówno kompetencji jak i codziennej praktyki zawodowej poszczególnych grup pracowników medycznych.

Zachęcamy do korzystania ze skryptów w taki sposób, iż studenci kierunku lekarskiego mogą odnaleźć procedury dotyczące np. zgłębnikowania żołądka czy kaniulacji żył obwodowych w skrypcie dedykowanym dla kierunku pielęgniarstwa. Studenci kierunku pielęgniarstwa mogą odnaleźć procedurę np. wykonania punkcji lędźwiowej  – podczas której asystują lekarzowi – w skrypcie dla kierunku lekarskiego. Procedury położnicze zamieszczone są głównie w skrypcie dla kierunku położnictwo.

 

dr nauk med. Mirosława Felsmann

Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych CM UMK

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020