Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział III Procedury medyczne

1.Kaniulacja żył obwodowych
2.Założenie igły typu motylek podskórnie
3.Zgłębnikowanie żołądka
4.Cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety
5.Wlew przeczyszczający
6.Szycie ran
7.Odsysanie dróg oddechowych systemem otwartym i zamkniętym
8.Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
9.Defibrylacja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.