Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział II Badania fizykalne wykonane na symulatorach

1.Badanie okulistyczne
2.Badanie laryngologiczne
3.Osłuchiwanie płuc i serca
4.Badanie palpacyjne brzucha
5.Badanie per rectum
6.Badanie ginekologiczne
7.Badanie gruczołu piersiowego
8.Badanie położenia płodu – chwyty Leopolda
9.Badanie KTG
10.USG kobiety w I trymestrze ciąży
11.USG kobiety w II i III trymestrze ciąży
12.Praca z symulatorem USG

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020