Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział III Procedury medyczne

1.Kaniulacja żył obwodowych
2.Założenie igły typu motylek podskórnie
3.Założenie dostępu doszpikowego
4.Zgłębnikowanie żołądka
5.Cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety
6.Cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny
7.Wlew przeczyszczający
8.Odsysanie dróg oddechowych systemem otwartym i zamkniętym
9.Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
10.Intubacja
11.Defibrylacja

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020