Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział III Procedury medyczne

1.Kaniulacja żył obwodowych
2.Założenie igły typu motylek podskórnie
3.Założenie dostępu doszpikowego
4.Zgłębnikowanie żołądka
5.Cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety
6.Cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny
7.Wlew przeczyszczający
8.Odsysanie dróg oddechowych systemem otwartym i zamkniętym
9.Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
10.Intubacja
11.Defibrylacja

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.