Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział II Badania fizykalne wykonane na symulatorach

1.Badanie okulistyczne
2.Badanie laryngologiczne
3.Osłuchiwanie płuc i serca
4.Badanie palpacyjne brzucha
5.Badanie per rectum
6.Badanie ginekologiczne
7.Badanie gruczołu piersiowego
8.Praca z symulatorem USG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.