Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział III Procedury medyczne

1.Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
2.Nakłucie worka osierdziowego
3.Nakłucie jamy otrzewnowej
4.Drenaż jamy opłucnej
5.Punkcja lędźwiowa
6.Kaniulacja tętnicy
7.Kaniulacja żyły centralnej udowej
8.Kaniulacja żyły centralnej podobojczykowej
9.Cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny
10.Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
11.Szycie ran
12.Intubacja
13.Defibrylacja

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020