Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rozdział III Procedury medyczne

1.Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
2.Nakłucie worka osierdziowego
3.Nakłucie jamy otrzewnowej
4.Drenaż jamy opłucnej
5.Punkcja lędźwiowa
6.Kaniulacja tętnicy
7.Kaniulacja żyły centralnej udowej
8.Kaniulacja żyły centralnej podobojczykowej
9.Cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny
10.Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
11.Szycie ran
12.Intubacja
13.Defibrylacja

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.