Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Konferencja MEDSIM 2023 - podsumowanie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Zofia Tekień - Jankowska

W dniach 8 - 10 września 2023 r. odbyła się trzecia edycja konferencji „Symulacja medyczna – praktyczne zastosowanie i technologie - MEDSIM 2023”. Podczas trzech intensywnych dni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach podzielonych na dwie części. W ofercie znalazły się również warsztaty dla licealistów z bydgoskich szkół.

Warsztaty dla licealistów z wykorzystaniem symulatorów, trenażerów i fantomów odbyły się w bydgoskich Młynach Rothera. Uczniowie mieli okazję samodzielnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową u osoby dorosłej oraz dziecka z użyciem AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), badanie fizykalne z możliwością osłuchiwania płuc i serca, zgłębić tajniki laparoskopii, a także przypomnieć sobie techniki tamowania krwotoków, zaopatrywania ran czy wreszcie własnoręcznie nauczyć się szycia chirurgicznego pod bacznym okiem pracowników Centrum Symulacji Medycznych CM UMK. Zapału nie brakowało i po raz kolejny, w otwartej, przyjaznej atmosferze, udało się zaszczepić medycznego bakcyla wśród licealistów.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję wziąć udział w warsztatach podzielonych na dwie części. Pierwsza dotyczyła technik zakładania oraz pielęgnacji dostępów naczyniowych m.in. procedury wprowadzania PIVC pod kontrolą USG, budowy linii naczyniowej, pielęgnacji dostępów krótko i długoterminowych, kaniulacji żyły szyjnej zewnętrznej oraz Midline. Druga część warsztatów obejmowała tematy związane z technikami prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej w obszarach związanych z pediatrią, chirurgią, badaniami fizykalnymi, egzaminowaniem OSCE. Nowością był też panel poświęcony aspektom technicznym w pracy ze sprzętem symulacyjnym.

Konferencję współorganizowały jednostki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy: Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Symulacji Medycznych.

Zaproszeni goście, znamienici eksperci i wykładowcy z całej Polski dyskutowali m.in. o roli instruktora symulacji medycznej, narzędziach rozwoju kompetencji w pielęgniarstwie, roli emocji w dydaktyce oraz strategii wyboru dostępu naczyniowego.

Dziękujemy za zaangażowanie uczestników oraz pasję, pomysłowość i dar przekazywania wiedzy prowadzących warsztaty!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020