Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku w grupie dydaktycznej lub badawczo-dydaktycznej do udziału w szkoleniach realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK.

W Centrum Symulacji Medycznych CM UMK przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy odbywać się będą szkolenia podstawowe oraz zaawansowane z zakresu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Każdy nauczyciel akademicki może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają osoby, które nie brały udziału w innych szkoleniach z projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Szczegóły dotyczące terminów oraz zapisów znajdują się poniżej:

https://www.umk.pl/pracownicy/ksztalcenie/szkolenia/podstawowe/

https://www.umk.pl/pracownicy/ksztalcenie/szkolenia/rozszerzone/

Osoby do kontaktu: mgr Joanna Świerad (tel. 611 49 07, j.swierad@umk.pl), mgr Anna Wiśniewska (tel. 611 42 91, mail: annawis@umk.pl)

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020