Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Szkolenie dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć w Centrum Symulacji Medycznych CM

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich, planujących realizację zajęć ze studentami w Centrum Symulacji Medycznych CM w Bydgoszczy na szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej.

 

 

Szkolenie trwa jeden dzień i odbędzie się dnia 3 października 2023 r. od 8:00 do 14:00

Ramowy program szkolenia:

- schemat prowadzenia sesji symulacyjnej,

- umiejętność korzystania z interfejsu UNI/Leap,

- omówienie schematu tworzenia scenariuszy,

- podstawy obsługi sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć prowadzonych metodą symulacji.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie udziału drogą e-mailową na adres: csm@cm.umk.pl do dnia 28.09.2023 r.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej się,

- numer telefonu kontaktowego,

- nazwę katedry/zakładu, w którym dana osoba jest zatrudniona,

- nazwę przedmiotu i kierunek studiów, na którym realizowane będą zajęcia.

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020