Centrum Symulacji Medycznych

Kontaktul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585-35-35
e-mail: csm@cm.umk.pl

Rezerwacje sal w Centrum Symulacji Medycznych na semestr 2021/2022

obrazek:

Szanowni Państwo, bardzo prosimy wszystkie osoby planujące prowadzenie zajęć w Centrum Symulacji Medycznych CM, o dokonywanie rezerwacji sal dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, dokonywać rezerwacji na cały semestr. Zdecydowanie ułatwia nam to planowanie pracy techników i instruktorów symulacji zatrudnionych w CSM.

Bardzo istotne jest, aby dokładnie wypełnić kolejne pola w arkuszach rezerwacji, a szczególnie:

1. Tytuł rezerwacji: należy wpisać nazwę przedmiotu zgodnie z sylabusem: kierunek studiów; rok studiów; liczebność grupy ćwiczeniowej.

2. Komentarz: należy wpisać tytuł scenariusza i podstawowy zakres (mogą to być efekty kształcenia), sprzęt jaki będzie wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć.

Kompletny scenariusz zaakceptowany przez kierownika jednostki należy przesłać na adres e-mail: csm@cm.umk.pl. Obowiązujący szablon scenariusza dostępny tutaj

W przypadku zajęć z procedur medycznych – należy dokładnie wpisać nazwy procedur, których wykonywania będą uczyć się studenci w trakcie zaplanowanych zajęć.

Rodzaj i wyposażenie sal w CSM jest dokładnie opisany i zamieszczony na w zakładce Dydaktyka

Pełna instrukcja dotycząca rezerwacji sal w Centrum Symulacji Medycznych

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rezerwacji sal prosimy o kontakt  z Panią mgr Zofią Tekień - Jankowską, tel. nr 512 429 921

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020